بیوگرافی اسماعیل زرعی

نوشته شده توسط:پیام کریمی کرماشانی | ۰ دیدگاه
بیوگرافی نویسنده توانا و پیشکسوت اســــتاد اسـماعــــیــل زرعــــــــی        استاد اسماعیل زرعی درسال 1333 در دیار غیوران کرماشان دیده به جهان گشود.این استان،سرزمینی است که چهره های بسیاری در ادب پروش داده است.زرعی نیز هم چون سلف آن خطه،نوشتن را ضمن نگاه عمیق آثار داستان نویسی و مطالعه در زندگی...